facebook
google plus
UZDROWISKO

Nasza Kadra

Fizjoterapeuci

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Rehabilitacja Ruchowa.

Ukończone kursy:

 • Postępowanie rehabilitacyjne w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa
 • Lasery w medycynie
 • Celowana termiczna stymulacja tkanek w terapii układu ruchu
 • Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miedniczego
 • Fizjoterapia w geriatrii - edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukończone kursy:

 • PNF 1, PNF2
 • Kinesiotaping I i II stopień
 • Krótkodźwigniowe techniki manipulacyjne
 • Techniki uwalniania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
 • Trening powięziowy - profilaktyka i terapia zaburzeń układu powięziowego
 • Masaż kamieniami
 • Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miednicznego - warsztat

W zawodzie fizjoterapeuty pracuje od 2013 roku, natomiast z masażem swoją przygodę rozpoczęła rok wcześniej. Praca z ludźmi nauczyła ją, że indywidualne podejście i właściwy systematyczny ruch są odpowiedzią na wiele problemów związanych ze zdrowiem.

Ukończone kursy:
 • Kurs masażu klasycznego
 • Kurs podstawowy i rozwijający PNF1, PNF2, PNF3A
 • Kiesiotaping podstawowy
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej
 • Terapia punktów spustowych
 • Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miednicznego- warsztat

///

Ukończone kursy:

 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
Ukończyła Szkołę Medyczną w Przemyślu, gdzie przez 6 lat pracowała w "NZOZ Fizjoterapia" oraz "Zakładzie Usprawniania Leczniczego" oraz w DPS w Huwnikach.

Od 2011 roku pracuje w Uzdrowisku Kraków Swoszowice Sp. z o.o.

Lubi pracę z ludźmi. Długie doświadczenie w pracy z osobami starszymi pozwoliło jej zrozumieć specyfikę tej pracy oraz nauczyło indywidualnego podejścia i rozmowy z osobami w różnym wieku i z różnymi problemami.

Ukończone kursy:

 • Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miednicznego - warsztat
 • Instruktor Nordic Walking
Absolwent Policealnego Studium Fizjoterapii im. A. Ciołkosza w Krakowie

Od 2003 roku pracownik w Zespole Uzdrowisk Krakowskich (m.in. leczenie schorzeń układu oddechowego), od 2005 roku pracownik Uzdrowiska Kraków Swoszowice Sp. z o.o., gdzie specjalizuje się w rehabilitacji schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych oraz związanych z dysfunkcjami narządu ruchu.

W pracy - rzetely, zaangażowany, z podmiotowym i empatycznym podejściem do każdego.

 

Ukończone kursy:

 • Poizometryczna relaksacja mięśni
 • Wykorzystanie ćwiczeń w wodzie z elementami pływania w korekcji wad postawy
Ukończone kursy:
 • Opiekun osoby starszej i obłożnie chorej
 • Celowana termiczna stymulacja tkanek w terapii układu ruchu
 • Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miednicznego - warsztat
 • Instruktor Nordic Walking

Mgr psychologii

Ukończone kursy:

 • EEG-biofeedback I st.