facebook
google plus
UZDROWISKO

Rehabilitacja po przebytym COVID-19

 
designed by Freepik.com

 

Większość osób, które przeszły COVID-19 po okresie rekonwalescencji powróci do normalnego funkcjonowania sprzed czasów choroby zapominając o tym zapewne nieprzyjemnym doświadczeniu życiowym. U sporej jednak części chorych mogą pojawić się tak zwane powikłania późne po przebytej chorobie, które na tym etapie rozwoju pandemii nie są jeszcze w pełni poznane i ciągle stanowią przedmiot wielu badań. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że pojawiające się powikłania dotyczą w dużej mierze układu oddechowego tzn. po przechorowaniu COVID-19 może pojawić się zwłóknienie płuc, zaburzenie wentylacji, duszność, zmniejszenie wydolności oddechowej. Pacjenci zgłaszają również dolegliwości neurologiczne związane z zaburzeniem równowagi, koordynacji ruchowej czy zaburzeniem chodu. U ozdrowieńców zaobserwować można obniżoną tolerancję wysiłku, osłabioną kondycje fizyczną i siłę mięśniową, pojawia się ogólne osłabienie organizmu, bóle mięśni i stawów, bóle głowy. Co ciekawe spora część pacjentów po przejściu infekcji wirusem SARS-CoV-2 dostrzega u siebie zmiany w funkcjonowaniu poznawczym a mianowicie pojawiają się zaburzenia świadomości, problemy z pamięcią i koncentracją, uczucie splątania czy też ogólne obniżenie energii. Nie należy zapominać także, że choroba ta silnie odciska swoje piętno także na kondycji psychicznej osób nią dotkniętych wywołując stany lękowe, depresje czy nawet zespół stresu pourazowego. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć temat rehabilitacji po przebyciu COVID-19.

 

 


Rehabilitacja chorych po przebytym COVID-19 stanowi kompleksowe i interdyscyplinarne postępowanie lecznicze (fizjoterapia, edukacja zdrowotna, wsparcie psychospołeczne, monitorowanie przebiegu choroby) mające na celu zmniejszenie objawów choroby, poprawę stanu czynnościowego oraz poprawę jakości życia pacjentów. Rehabilitacja lecznicza pacjentów po przechorowaniu COVID-19 ukierunkowana powinna być na remisję choroby podstawowej, poprawę sprawności oddechowej, poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej pacjenta. Zwiększenie siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie szeroko pojętego zdrowia psychicznego.
Program rehabilitacji ozdrowieńców COVID-19 powinien być indywidualnie dobrany do każdego pacjenta oraz wdrożony najszybciej jak to możliwe aby nie dopuścić do utrwalenia zmian w układzie oddechowym. Rehabilitacja oddechowa stanowi istotny element działań mających na celu przywrócenie dawnej sprawności pacjentów. Ważnym jej elementem są  odpowiednio dobrane ćwiczenia oddechowe (trening mięśni oddechowych głównych i pomocniczych): nauka prawidłowego oddychania, ćwiczenia wydłużonego wydechu, ćwiczenia oddychania przeponowego, ćwiczenia zwiększające ruch oddechowy dolnożebrowy, ćwiczenia oddechowe z oporem, ćwiczenia rozluźniające i relaksujące. Techniki usuwania wydzieliny z drzewa oskrzelowego (w przypadku jej zalegania): drenaż ułożeniowy, nauka efektywnego kaszlu, inhalacje, masaż wibracyjny i oklepywanie. Trening fizyczny, który to za zadanie ma poprawić funkcjonowanie układu oddechowego ale również pozytywnie wpłynąć ogólny stan zdrowia organizmu. Wśród aktywności ruchowych szczególnie zaleca się ćwiczenia ogólnousprawniające, samowspomagane, izometryczne, ćwiczenia oporowe, trening wydolnościowy, trening wytrzymałościowo-siłowy oraz trening stacyjny. Wszelkie ćwiczenia fizyczne muszą oczywiście być odpowiednio dobrane do aktualnej kondycji zdrowotnej pacjenta, chorób współistniejących oraz jego stanu zdrowia sprzed zakażenia wirusem. Istotną składową procesu rehabilitacji ozdrowieńców stanowi wsparcie w funkcjonowaniu psychicznym. Pomocne mogą okazać się treningi relaksacyjne (progresywna relaksacja Jacobsona, trening autogenny Schultza), trening uważności, wizualizacje, zajęcia z muzykoterapii, grupy wsparcia osób z podobnymi problemami, czy też indywidualne spotkania z psychologiem mające na celu poprawę stanu psychicznego osób z doświadczeniem choroby COVID-19.

„Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19” to poradnik dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 przygotowany przez WHO we współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów (KIF). W broszurze tej przedstawione zostały podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji wirusem SARS-CoV-2. 


Poradnik zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień:
1. Postępowanie w przypadku duszności.
2. Ćwiczenia fizyczne po opuszczeniu szpitala.
3. Postępowanie w razie problemów z głosem.
4. Porady dotyczące przyjmowania pokarmów, płynów oraz przełykania.
5. Postępowanie w razie problemów ze skupieniem uwagi, pamięcią oraz logicznym myśleniem.
6. Radzenie sobie z codziennymi aktywnościami.
7. Radzenie sobie ze stresem oraz wahaniami nastroju.
8. Kiedy należy skontaktować się z personelem medycznym.

Proponowane w poradniku zalecenia nie zastępują indywidualnie dobranego do każdego pacjenta programu ćwiczeń, są jedynie zbiorem pomocnych wskazówek, z którymi powinni się zapoznać wszyscy pacjenci dotknięci COVID-19 oraz ich bliscy.


Jeśli odczuwasz dolegliwości takie jak:
• problemy z oddychaniem,
• zmniejszona sprawność organizmu,
• zmniejszona tolerancja wysiłkowa,
• bóle mięśniowo-stawowe,
• zaburzenia lękowe i depresyjne,
już teraz w naszym Centrum Rehabilitacji możesz skorzystać z ambulatoryjnego pakietu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.