facebook
google plus
UZDROWISKO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem danych jest:

Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.
ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków,
tel. 12 254 78 11, e-mail: uzdrowisko@uzdrowisko.krakow.pl
NIP: 675-000-06-39  REGON: 000289414  KRS: 0000283693

Inspektor Ochrony Danych

Ewelina Talarek
e-mail: iod@uzdrowisko.krakow.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONITORINGU WIZYJNEGO

INFORMACJE DLA PACJENTA

INFORMACJE DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA

INFORMACJE DLA KONTRAHENTÓW, ICH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW